Home II Artikelen II Zelfbouw: het Wilde Wonen wordt Volwassen

Zelfbouw: het Wilde Wonen wordt Volwassen

Foto: Jilles van Eibergen Santhagens

Artikel op HAACS

Carel Weeber introduceerde in 1997 ‘Het Wilde Wonen’. Het ging toen om een voor Nederland radicaal nieuw concept: mensen zouden zelf moeten bepalen hoe hun huis eruit ziet, zonder dat ze worden gehinderd door welstand of knellende wetten en regels. Veel architecten, woningcorporaties en bestuurders zagen er niets in. Inmiddels is de verkoop van vrije kavels in Den Haag volgens een onlangs verschenen evaluatie van de gemeente een succes. Wat vinden de bouwers er zelf van? Elly bouwt een huis in Isabellaland, Vanessa aan de Escamplaan. Beide huizen staan nu in de steigers.

In Den Haag begon het particulier opdrachtgeverschap met de grote kavels in Vroondaal. Hiervoor was niet direct veel animo, de grondprijzen waren hoog en voorzieningen waren er niet. In 2011 lanceerde de gemeente het programma kleinschalig opdrachtgeverschap. Na een grote marketingcampagne gingen nieuwe kavels en klushuizen op verschillende plekken in de stad in de verkoop. Deze waren zo gewild dat mensen nachtenlang in de kou in de rij voor het stadhuis gelegen hebben. Het succes is waarschijnlijk grotendeels te verklaren door het feit dat de meeste kavels veel betaalbaarder waren dan in eerdere plannen. Zo werd zelfbouw voor veel meer mensen bereikbaar. Lees meer…