Ontwerp en advies: mensen, architectuur en stad

Het ontwerp en stedelijk onderzoek van Judith Schotanus komt voort uit haar fascinatie voor de relatie tussen de vorm van de stad en het daadwerkelijke gebruik ervan door verschillende groepen inwoners. Juist de combinatie van ruimtelijke, sociale en economische karakteristieken leveren verrassende inzichten op.

houten clt woning met uitzicht op groen

Ontwerp duurzame CLT woning

Ontwerp van duurzame woning met massief houten CLT constructie en natuurinclusief bouwen aan de Puinduinen. Bekijk hier het ontwerp

schenkpark met regen in ontwerpstudie stad van de toekomst

Ontwerpstudie Stad van de Toekomst

Deelname ontwerpteam ALL INCLUSIVE BNA ontwerpstudie Stad van de Toekomst locatie CID Den Haag.

Onderzoek splitsen van woningen Den Haag

Onderzoek naar bouwkundig splitsen van woningen in Den Haag. Dit is een van de manieren waarop verdichting van de stad tot stand komt. Lees meer over  resultaten…

Advies Duurzaam Bezuidenhout

Onderzoek en communicatieadvies naar de manier waarop de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout buurtbewoners kan informeren over duurzame woningrenovatie. Lees meer…

Toekomstvisie Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf oriënteert zich op haar toekomst. Een aantal experts gaven hun visie op de verzameling dorpen en prachtige natuur. Lees meer…

Onderzoek en ontwerp Rechtbank van de Toekomst

Onderzoek naar de vorm van de nieuwe rechtbank gezien vanuit het toekomstige gebruik als probleem oplossende rechtbank. Lees meer…

Essay: Meerwaarde van sociaal-fysieke wijkaanpak

Onderzoek naar grootschalige stedelijke vernieuwing versus kleinschalige integrale aanpak. Lees essay

Essay: De relatie tussen fysieke en sociale dichtheid

Analyse van verschillende percepties van dichtheid en het dagelijks gebruik van de stad. Lees essay…