Home II Artikelen II Buitenlandse beleggingen in woningmarkt niet onverdeeld positief

Buitenlandse beleggingen in woningmarkt niet onverdeeld positief

Artikel op Ruimtevolk.

Grootschaligheid en uniformiteit dreigt voor nieuwbouw van woningen, terwijl kleinschalige projecten en nieuwe woonvormen behoefte hebben aan financiering. Buitenlandse beleggers steken steeds meer geld in de Nederlandse huurwoningmarkt. Dat is geen onverdeeld positieve ontwikkeling. Het zou wenselijk zijn als ook kleinschalige projecten en nieuwe woonvormen konden profiteren van het beschikbare kapitaal van deze beleggers, stelt Judith Schotanus.

De woningmarkt trekt weer iets aan. Goed nieuws voor de economie en voor mensen die willen verhuizen of wier huis onder water staat. Ook de bouw van nieuwe woningen stijgt. Nieuw is dat grote beleggers, ook uit het buitenland, nu ge├»nteresseerd zijn in Nederlandse woningen als beleggingsobject. En dan gaat het niet om kleinschalige plannen met nieuwe woonvormen, waarbij in goed overleg met de buurt gebouwen zorgvuldig in aansluiting op de bestaande omgeving worden ontworpen. Een praktijk van stadsmaken, met bewonersinitiatieven en zelfbouw, die sinds het begin van de crisistijd gegroeid is. Lees meer….