Home II Architectuur

Tag: Architectuur

Buitenlandse beleggingen in woningmarkt niet onverdeeld positief

Artikel op Ruimtevolk. Grootschaligheid en uniformiteit dreigt voor nieuwbouw van woningen, terwijl kleinschalige projecten en nieuwe woonvormen behoefte hebben aan financiering. Buitenlandse beleggers steken steeds meer geld in de Nederlandse huurwoningmarkt. Dat is geen onverdeeld positieve ontwikkeling. Het zou wenselijk zijn als ook kleinschalige projecten en nieuwe woonvormen konden profiteren van het beschikbare kapitaal van …

Lees meer

Zelfbouw: het Wilde Wonen wordt Volwassen

Artikel op HAACS Carel Weeber introduceerde in 1997 ‘Het Wilde Wonen’. Het ging toen om een voor Nederland radicaal nieuw concept: mensen zouden zelf moeten bepalen hoe hun huis eruit ziet, zonder dat ze worden gehinderd door welstand of knellende wetten en regels. Veel architecten, woningcorporaties en bestuurders zagen er niets in. Inmiddels is de …

Lees meer

Tekort werkplekken pas afgestudeerde ontwerpers dreigt

Interview met Henk Döll, gepubliceerd op HAACS. ‘De complexiteit van het vak en de eisen die aan architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten worden gesteld zijn in de afgelopen decennia toegenomen. De aansluiting tussen onderwijs en praktijk loopt daarmee niet altijd in de pas. Om de kwaliteit binnen het vakgebied te verhogen moeten ontwerpers …

Lees meer

De ontwerper als inspirator

onderzoek rechtbank van de toekomst

Artikel op Ruimtevolk. Ontwerpers kunnen een veel fundamentelere rol spelen als ze meedenken over gebruik, missie en toekomstvisie van gebruikers. Ontwerpers zijn bij de meeste grotere projecten niet meer betrokken bij de initiatieffase. Bij Europese aanbestedingen ligt het programma van eisen, met het aantal en het soort ruimten, al vast. De ontwerper mag er vervolgens …

Lees meer