Organisatie en advies: stad, architectuur en maatschappij

Studio Schotanus adviseert, bedenkt en organiseert activiteiten op het grensvlak van stedelijke ontwikkeling, architectuur en maatschappij. De vele activiteiten lopen uiteen van excursies, lezingen en debatten tot multidisciplinaire ontwerpstudies.

Het stedelijk onderzoek van Judith Schotanus komt voort uit haar fascinatie voor de relatie tussen de vorm van de stad en het daadwerkelijke gebruik ervan door verschillende groepen inwoners. Juist de combinatie van ruimtelijke, sociale en economische karakteristieken leveren verrassende inzichten op.

logo platform stad

Projectleider Platform STAD

Organisatie van STADgesprekken en STADverkenningen en redacteur bij Platform STAD

schenkpark met regen in ontwerpstudie stad van de toekomst

Ontwerpstudie Stad van de Toekomst

Deelname ontwerpteam ALL INCLUSIVE BNA ontwerpstudie Stad van de Toekomst locatie CID Den Haag.

vloerafwerking in clt woning massief hout

Ontwerp duurzame CLT woning

Ontwerp van duurzame woning met massief houten CLT constructie en natuurinclusief bouwen

opening architectuurpunt zoetermeer met wethouder

Coördinator ArchitectuurPunt Zoetermeer

Opzetten ArchitectuurPunt Zoetermeer en organiseren lezingen en excursies over de bijzondere architectuur in deze New Town

architectuur in nieuwe haagse achool stijl

Organisatie manifestatie 100 jaar Nieuwe Haagse School

Communicatie en organisatie excursies, debatten, tentoonstelling en publicatie ter gelegenheid van 100 jaar Nieuwe Haagse School architectuur in 2018

Onderzoek splitsen van woningen Den Haag

Onderzoek naar bouwkundig splitsen van woningen in Den Haag. Dit is een van de manieren waarop verdichting van de stad tot stand komt. Lees meer over  resultaten…

dag van de architectuur den haag

Organisatie Dag van de Architectuur Den Haag

Organisatie publieksevenement met rondleidingen door bijzondere gebouwen, excursies, lezingen en (kinder)workshops. Edities 2013 – 2017

Advies Duurzaam Bezuidenhout

Onderzoek en communicatieadvies naar de manier waarop de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout buurtbewoners kan informeren over duurzame woningrenovatie. Lees meer…

Toekomstvisie Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf oriënteert zich op haar toekomst. Een aantal experts gaven hun visie op de verzameling dorpen en prachtige natuur. Lees meer…

Essay: Meerwaarde van sociaal-fysieke wijkaanpak

Onderzoek naar grootschalige stedelijke vernieuwing versus kleinschalige integrale aanpak. Lees essay

Essay: De relatie tussen fysieke en sociale dichtheid

Analyse van verschillende percepties van dichtheid en het dagelijks gebruik van de stad. Lees essay…

Onderzoek en ontwerp Rechtbank van de Toekomst

Onderzoek naar de vorm van de nieuwe rechtbank gezien vanuit het toekomstige gebruik als probleem oplossende rechtbank. Lees meer…