Home II Artikelen II Hoe vaak kan je een woning splitsen?

Hoe vaak kan je een woning splitsen?

bouwkundig splitsen woning

Artikel op HAACS, naar aanleiding van onderzoek naar woningsplitsing i.s.m. Tim de Boer.

Studenten Onne, Thomas en Hubert zijn er eindelijk in geslaagd het Haagse woonbeleid te versoepelen. Tenminste als de gemeenteraad volgende week (april 2015) akkoord gaat met de voorstellen van het college over kamerverhuur en woningsplitsing. Bewoning van één woning door 3 mensen – zonder duurzame relatie – wordt dan zonder vergunning toegestaan. Wil men een woning bouwkundig splitsen dan zal in kwetsbare gebieden een vergunning verplicht worden gesteld. Lees meer…