Home II Artikelen II Het nieuwe stationsplein: een Central Park voor Den Haag

Het nieuwe stationsplein: een Central Park voor Den Haag

Ontwerp stationsplein door Delva Landscape

Uitkomsten debat Platform STAD: Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het stationsplein voor Den Haag Centraal van Delva Landscape Architects is ‘een cadeautje voor de stad’. Bij aankomst in Den Haag zie je straks meteen het mooie groen dat de stad te bieden heeft, met het karakter van het ‘Central Park’. De deelnemers van de bijeenkomst die Platform STAD op 27 september 2016 organiseerde, waren on-Haags lovend. Maar hoewel voor de realisatie van het gebouw op het plein en de fietsenstalling eronder, het sein nu op groen staat, is het nog helemaal niet zeker dat het plan voor de inrichting van het plein ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Voordat dit complexe gebied daadwerkelijk een prominente en aangename plek in de stad wordt, moeten nog lastige keuzes gemaakt worden. De volgende aanbevelingen zijn hiervoor van belang:

  1. Stel de beleving van de voetganger centraal.
  2. Maak een duidelijke keuze voor het karakter van het plein en stem de inrichting daarop af. Is het een transitieruimte voor verschillende verkeersstromen, een verblijfsruimte of beide?
  3. Durf te kiezen voor de voetganger en fietser, en voor de verbinding met de Koekamp: stop het autoverkeer voor het station. Realiseer de knip in de autowegen tussen de Bezuidenhoutseweg en de Herengracht.
  4. Werk integraal samen met de verschillende stakeholders, stad en inwoners; noodzakelijk voor een succesvolle ontwikkeling van deze complexe plek.
  5. Maak de belofte waar en maak het écht heel mooi, met warme materialen en veel detail op ooghoogte.

Lees meer…