Onderzoek: Invloed van splitsen van woningen op de leefomgeving

In 2014 zijn er in Den Haag meer woningen bijgekomen door het splitsen van bestaande woningen dan door nieuwbouw. Een grotere woning wordt bouwkundig gesplitst in kleinere zelfstandige woonruimten – met eigen voorzieningen en huisnummer, maar kadastraal blijft de woning één object. Samen met Tim de Boer onderzocht ik het aantal gesplitste woningen in Den Haag. We brachten de verdeling over de verschillende wijken in beeld, inventariseerden de woningtypen die gesplitst worden en de impact op de leefkwaliteit in de wijk. 

Resultaten

Woningtype: In de beeldvorming gaat het splitsen van woningen vooral ten koste van eengezinswoningen. Uit ons onderzoek bleek dat dit niet het geval is. Meestal gaat het om (dubbele) bovenwoningen, appartementen en portiekwoningen. Dubbele bovenwoningen zijn groot en in theorie wel geschikt als gezinswoningen, maar voor een deel betreft het incourante woningen omdat ze bijvoorbeeld boven een winkel of kroeg of langs de trambaan liggen. Met woningsplitsing spelen vastgoedeigenaren in op de toegenomen vraag naar kleinere woningen, door de trend van meer kleine één en twee persoonshuishoudens in de stad.

Wijken: De meeste splitsingen komen voor in de vooroorlogse gemengde wijken in en rondom het centrum met veel particulier woningbezit. Het gaat zowel om aandachtswijken als om de wat betere wijken waar sprake is van gentrification.

Parkeren: Officieel kan de vergunning voor het splitsen van een woning door de gemeente geweigerd worden als niet aan de parkeernorm wordt voldaan. De norm kent echter een drempelwaarde voor het extra aantal benodigde parkeerplaatsen. Omdat het altijd om kleine plannen gaat, worden vergunningen in de regel niet geweigerd. In buurten met veel gesplitste woningen komen er zo toch de nodige auto’s bij, zonder dat er extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden. 

Vereniging van Eigenaren (VvE): Een onverwacht effect van het splitsen van woningen op de leefomgeving is dat het de veelal kleine VvE’s van het pand ontwricht. Degene die de woning verbouwt heeft niet altijd belang bij onderhoud, met verloedering tot gevolg.

Naar aanleiding van het onderzoek schreven we onderstaande artikelen:

Splitsen woning Valkenboslaan