Home II Artikelen II Ingrediënten voor een gezonde stad

Ingrediënten voor een gezonde stad

debat gezonde stad

Uitkomsten debat Platform STAD:

Een groene leefomgeving is goed voor de gezondheid. Op de conferentie Gezonde Groene Leefomgeving spraken professionals en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven met heel verschillende achtergronden in de ruimtelijke ordening, zorg, welzijn, sport, groen en recreatie met elkaar over de gezonde stad. Verschillende partijen bundelen hun krachten in projecten met als gemeenschappelijk doel een goede groene leefomgeving. De samenwerking levert veel positieve energie op, blijkt deze middag.

De conferentie op 21 november 2016 vond plaats op een bijzondere plek: de productielocatie voor drinkwater van Dunea in de duinen van Meijendel. Deze locatie is normaal gesproken niet toegankelijk. ‘Dunea zorgt niet alleen voor schoon drinkwater, maar is ook beheerder van het duingebied waar het water wordt gewonnen. We beheren de natuur en zorgen dat mensen er kunnen recreëren en tot rust komen in de hectiek van de stad,’ zegt Georgette Leltz van Dunea.

‘Zoek het groen op’

‘Het inzicht dat groen belangrijk is voor de gezondheid neemt toe,’ zegt Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. ‘Juist door de aandacht voor gezondheid en de beleving van groengebieden door mensen, neemt het draagvlak voor investeringen nu toe na een periode van bezuinigingen. Zoek het groen zoveel mogelijk op.’ Jooske Baris, directeur Platform STAD, meent dat ‘dit thema belangrijk is voor Den Haag, juist nu de stad zo hard groeit. Stedelijke en groene partijen moeten meer samenwerken zodat vergroenen van de stad kan samengaan met verdichting.’

‘In de stad wordt de urgentie van een groene gezonde leefomgeving duidelijk. Lees meer…