Home II Artikelen II Komen er wel of niet meer auto’s in Den Haag?

Komen er wel of niet meer auto’s in Den Haag?

auto in de stad
Foto: Jordi de Vreede

In de discussie over de groei van de stad moeten we ons afvragen hoe we met parkeren en het toenemend aantal auto’s omgaan. Artikel gepubliceerd op HAACS.

Het aantal inwoners van Den Haag groeit sneller dan verwacht. Dat heeft veel voordelen, maar sommige Hagenaars vinden dat de stad wel vol genoeg is. De bewonersorganisaties van Valkenbos, Regentes, Archipel, Willemspark en Nassaubuurt schreven in een open brief dat bewoners niet willen dat deze dichtbevolkte wijken nog verder verdichten. Een reden daarvoor is het groeiend aantal auto’s. Mobiliteit was dan ook een belangrijk thema tijdens de Haagse conferentie Ruimte voor de Stad op 4 september 2015. Willen we de groei van het autobezit actief tegen gaan of juist niet?

Om te voorkomen dat het tekort aan (betaalbare) woningen oploopt, wil de gemeente Den Haag nieuwe woningen bouwen en leegstaande kantoren herbestemmen tot woningen. Bij voorkeur komen de woningen in het bestaande stedelijke gebied. De huidige parkeernormen staan projecten voor herontwikkeling echter regelmatig in de weg. Zeker als het om betaalbare woningen gaat. Ruimte creëren voor extra parkeerplaatsen kost immers geld. Een van de redenen dat er veel studentenwoningen gebouwd worden is dat het autobezit onder studenten laag is. De norm voor deze woningen is daarom laag en de projecten eerder financieel haalbaar. Ook het splitsen van woningen is mede financieel haalbaar omdat er geen extra parkeerplaatsen gecreëerd hoeven te worden. Lees meer….